Koncert pro Petrklíč

06. 06. 2014 v 7:35 hodin

 

Příjemným zpestřením všedních dní určitě mohou být i sluchu lahodící tóny hudby a ne jinak tomu bylo také 6. června 2014. V odpoledních hodinách jsme se vydali do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci – Hejčíně, kde si pro klienty i pracovníky Klíče a také pro jejich rodinné příslušníky připravil pásmo skladeb a recitací Studentský komorní orchestr – Sinfonia ze Základní Umělecké Školy Žerotín v Olomouci pod vedením dirigenta Vladimíra Zemana.
Tak jsme se mohli zaposlouchat do skladeb Mozarta, Bacha, Vivaldiho či Telemanna v podání mladých umělců. Celkový krásný dojem dotvářela recitace básní, které prokládaly jednotlivé skladby a operní zpěv.
Myslím, že pro nás všechny, kteří jsme měli příležitost zúčastnit se tohoto koncertu, to byl opravdu obohacující kulturní zážitek, za který byli účinkující odměněni srdečným potleskem, drobným občerstvením a originálními výrobky klientů.
 
Koncert.png
top