Chráněné bydlení Domov

Poslání

Posláním chráněného bydlení Domov je prostřednictvím individuálně poskytované pobytové sociální služby umožnit lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením využívat vlastní schopnosti a dovednosti k osobní realizaci.

Cílová skupina

Osoby od 18 let se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení lehkého až středního stupně, kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita

Službu nabízíme 16 klientům.

Provozní doba

Služba je provozována nepřetržitě po celý rok. Podpora zaměstnance je klientovi poskytována v pracovních dnech zpravidla v době od 6:00 do 21:00 hodin. O svátcích a ve dnech pracovního klidu v době od 8:00 do 20:00 hodin.

Cíle

 • rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta
 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě, vytvoření nových životních příležitostí
 • rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta
 • příprava klienta na případný přechod do služby s odlišnou mírou podpory

Obsahem služby je zejména

 • podpora a pomoc při samostatné přípravě stravy (snídaně, oběd, večeře), nebo poskytnutí tří hlavních jídel
 • ubytování v jednolůžkové nebo dvoulůžkové bytové jednotce (pokoj s kuchyňskou linkou, předsíní a sociálním zařízením)
 • podpora a pomoc při:
 • běžném úklidu, praní, žehlení, nakupování a hospodaření s penězi
 • osobní hygieně, použití WC
 • vytváření, prohlubování a upevňování kontaktů v rámci soužití v komunitě
 • rozšiřování či udržování znalostí a dovedností
 • nácviku pracovních činností, příp. uplatnění na trhu práce
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na veřejné instituce, k lékaři, na kulturní a společenské akce, běžně dostupné služby, podpora při vytváření a udržování mezilidských vztahů, při využívání sociálních sítí)
 • poskytování sociálně terapeutických činností (např. hudební, taneční, divadelní a výtvarné aktivity)
 • podpora či pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství (podávání informací o návazných službách, podpora při řešení nepříznivé životní situace, informace o sociálních dávkách)

Kontakty

Chráněné bydlení Domov Chválkovická 13, 779 00 Olomouc +420 585 313 457 +420 725 099 390 domov%at%klic-css.cz
top