Dílny Domino

Činnosti v dílnách napomáhají k udržení a rozvoji motorických a manuálních dovedností klientů, přispívají k jejich soběstačnosti a zapojení se do každodenního života.

Klienti získávají pracovní dovednosti a návyky pro případné uplatnění na trhu práce (plánování postupu, příprava materiálu, používání pracovních náčiní a prostředků, dodržování pracovního postupu, ochrana a bezpečnost práce při pracovních činnostech, odpovědnost za kvalitu výrobku, dokončení započaté práce, úklid pracovního místa, vzájemná spolupráce, respektování a dodržování dohodnutých pravidel apod.).

Zahradnické a chovatelské dovednosti

Klienti rozvíjejí dovednosti a znalosti péče o zahradu, zásad při pěstování rostlin (péče o pokojové rostliny, jednoduchá vazba květin, pěstování zeleniny, ovoce, bylinek). Získávají poznatky o chovu a péči o domácí i užitková zvířata.

Kuchařské dovednosti

Klienti se seznamují se správným stolováním, dodržováním stravovacího a pitného režimu, zásadami racionální výživy, používáním základního kuchyňského inventáře a bezpečnou obsluhou a údržbou základních spotřebičů, hygienou v kuchyni, skladováním potravin. Prakticky si zkoušejí základní způsoby tepelné úpravy pokrmů, polévky, úpravy masa, zeleniny, příloh, pečení moučníků.

Úklidové práce a návyky související s vedením domácnosti

Činnost v dílně napomáhá k rozvoji soběstačnosti klientů v oblastech úklidu (úklidové a čisticí prostředky a pomůcky včetně bezpečného zacházení s nimi), praní, žehlení, likvidace a třídění odpadu. Dalšími oblastmi získávání dovedností jsou např. hospodaření s finančními prostředky (příjmy, výdaje, sestavování domácího rozpočtu), vybavení domácnosti (estetika bydlení, vhodný výběr materiálu), sebeobsluha (hygienické návyky, péče o osobní věci, zásady účelného a vkusného oblékání), péče o okolní prostředí, ekologie, atd.

Dřevodílna

Pracovní činnosti v dřevodílně umožňují jejím členům poznávat a používat pracovní postupy, stroje a nástroje užívané při ručním a strojním opracování dřeva a jiných technických materiálů. Postupně si osvojují jednoduché i složitější úkony jako jsou řezání, vrtání a broušení ručními i elektrickými nástroji, spojování materiálu, lepení, tmelení, lakování, dřevořezbu a různé montážní a demontážní práce. Při těchto činnostech v kvalitně vybavené dílně je rozvíjena nejen hrubá a jemná motorika, ale i takové vlastnosti jako jsou spolupráce, vytrvalost, soustředěnost, paměť, zručnost a v neposlední řadě také představivost a fantazie. V dílně se zhotovují převážně nejrůznější dekorační plastiky pro vnitřní a venkovní použití, hračky, učební pomůcky a ptačí budky a krmítka. Členové dílny si také osvojují způsob údržby jízdních kol a jednoduché opravárenské práce. Všechny činnosti v dílně jsou vždy voleny s ohledem na bezpečnost a hygienu práce a schopnosti jejich členů. Příklady několika aktivit klientů v dřevodílně: povrchové úpravy dřeva, řezání materiálu, vrtání, broušení, vypalování, spojování materiálů, drátkování.

Keramická dílna

Cílem práce s keramickou hlínou je podpora tvořivých schopností, výchova vztahu k řemeslu, umění a práci, výchova k manuální zručnosti ale i prohloubení vnitřního a estetického cítění. Prací s hlínou se rozvíjí zejména jemná motorika, a to i u klientů s těžším postižením jak mentálním, tak fyzickým. Čím menší a jemnější tvary klient vyrábí, tím větší nároky jsou na jeho jemnou motoriku kladeny. Ve volbě technik využívaných v keramické dílně se vychází z individuálních schopností a možností jednotlivých klientů. U některých se proto jedná o hnětení hlíny či vytváření korálků  různých velikostí, jiní jsou schopni i náročné figurální práce. Mezi nejvíce používané pracovní techniky v naší dílně patří: šňůrková technika, tvarování z hroudy hlíny, vytváření z hliněných plátů, odlévání do sádrových forem, techniky zdobení nevypálené keramiky, techniky barevného zdobení vypáleného střepu, recyklace hlíny.

Rukodělná dílna

Rukodělná dílna je svým zaměřením určena jednak klientům, kteří by si chtěli osvojit základní dovednosti a pracovní postupy potřebné pro práci ve specializovaných dílnách, ale také pro klienty se zájmem o pletení z proutí, výrobu ručního papíru nebo se zájmem o výtvarné činnosti či práci s textilem. Prostřednictvím mnoha různých technik zpracovávají látky různého druhu, vlny, korálky, knoflíky, mašle, krajky, provázky. Prací v dílně se rozvíjí smysl pro spolupráci, respektujeme možnosti a schopnosti každého klienta. Při jednotlivých činnostech se rozvíjí jemná motorika, představivost, trpělivost, přesnost. Příklady několika aktivit klientů v rukodělné dílně: ruční a strojové šití, vyšívání, pletení, háčkování, drhání, korálkování, tkaní na tkalcovském stavu, práce s látkou a papírem, práce s lisem, malba na hedvábí, batika, výroba pozvánek, jmenovek, přání, obalů, výtvarné techniky s kombinací materiálů, práce s pedigem, košíkářské práce, výroba a zdobení svíček.

Mohlo by vás zajímat

top