Oznámení - ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů
Podávání a postup posuzování o možném protiprávním jednání a poskytování ochrany tomu, kdo oznámení učinil, se řídí dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a interní směrnicí Klíče – centra sociálních služeb, příspěvkové organizace (M04 – Směrnice o ochraně oznamovatelů). Oznamovatel může učinit oznámení především prostřednictvím nástroje pro přijímání a řešení oznámení v rámci společnosti, který je dostupný na adrese www.nntb.cz/c/fpztow9r.

Více zde: M04-Smernice-o-ochrane-oznamovatelu

 
top