Jak to u nás vypadá

Dolní Hejčínská 28

Budova je umístěna v městské části Hejčín poblíž cyklostezky, Mlýnského potoka, olomouckých městských parků a historického centra Olomouce. V areálu Klíče se nachází dvě bezbariérové budovy, velký dvůr a rozlehlá zahrada s posezením.

Dvůr před hlavní budovou je ideální plochou pro sportovní vyžití klientů, kteří zde jezdí na kolech, koloběžkách či trojkolech. Prostor je zde i pro venkovní pracovní činnosti, jako je údržba koloběžek a kol nebo pořádání kulturních a sportovních akcí. Najdeme zde také místo k relaxaci na lavičkách.

CERTIFIKOVANÉ PRACOVIŠTĚ BAZÁLNÍCH STIMULACÍ

BAZÁLNÍ STIMULACE
Bazální stimulace je koncept, vycházející z vrozené schopnosti člověka vnímat, pohybovat se a komunikovat. Tento koncept propracoval na počátku 70. let minulého století Prof. Dr. Frölich v oblasti speciální pedagogiky. V 80. letech Prof. Christel Bienstein kocept integrovala do ošetřovatelské péče. V České republice se s konceptem pracuje od roku 2003 zásluhou PhDr. Karolíny Friedlové.

PROČ U NÁS POUŽÍVÁME KONCEPT BAZÁLNÍ STIMULACE
  • Podporujeme tak potřeby a zvyky klientů.
  • Jedná se o osobnější přístup ke klientovi.          
  • Zkvalitňujeme tak pobyt klientů ve službách TS a DOZP Petrklíč a DS Slunovrat.
  • Je to způsob komunikace klienta s okolím .
 
V Bazální stimulaci se používá: iniciální dotek (dotek jako prostředek komunikace), somatická stimulace (vjemy z povrchu těla prostřednictvím kožního orgánu), vestibulární stimulace (stimuly rovnovážného ústrojí, možnost zaznamenat lineární, rotační a statické pohyby a zlepšit tak prostorovou orientaci a vnímání pohybu), vibrační stimulace (stimulace hlubokých kožních receptorů pro vnímání vibrací, proprioreceptorů ve svalech, šlachách, vazivu, kostech a kloubech a cílem je zprostředkovat klientovi intenzivní vjem z vlastního těla), zraková stimulace (zrakový vjem umožňuje orientaci, schopnost vnímat a uspořádat okolní prostředí, pocit jistoty, schopnost se učit), auditivní stimulace (stimulace sluchového vnímání a rozlišovacích schopností pro jednotlivé zvuky), orální stimulace (zprostředkování vjemů v dutině ústní a stimulace vnímání chutí, vůní, konzistence, tvaru), olfaktorická stimulace (vůně a pachy jsou pro lidský organismus hlavními vyvolavateli vzpomínek), taktilně – haptická stimulace (využívá schopnosti lidské ruky rozpoznávat předměty, využívat její zkušenosti a ty pak uchovávat v paměti).               
 
  Certifikat-BAZALNI-STIMULACE.jpg 

           

Chválkovická 13


Budova je obklopena rozsáhlou zahradou se zahradním domkem, okrasnými keři, dřevinami a pergolou s grilem. Dominantu zahrady tvoří nádherný památný strom. Před vchodem do budovy je umístěna prostorná krytá terasa umožňující relaxaci a posezení klientů i jejich blízkých.

Budova poskytuje také zázemí zaměstnancům služby podpora samostatného bydlení Šance.

Selské náměstí 69

Budova denního stacionáře Domino je umístěna v městské části Olomouc – Chválkovice. Na klienty zde čeká klidné prostředí v dobré dostupnosti z centra Olomouce. Sociální služby Klíče byly od roku 1972 poskytovány právě v této budově.

Zahrada slouží k praktickému nácviku zahradnických dovedností. Pěstuje se zde zelenina, léčivé byliny a květiny. Klienti se tu seznamují s procesem kompostování a podílí se na plánování vzhledu zahrady a jejích úpravách.

 Dětského domova 10

Od 8. 1. 2021 byla kapacita služby domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč rozšířena o 11 míst. 

Dvoupodlažní budova obklopená malou zahradou je členěna do dvou domácností, přičemž v jednom křídle se nachází 5 jednolůžkových pokojů pro 5 mladých dospělých a dospělých a ve druhém křídle 6 jednolůžkových pokojů pro 6 dětí a mladistvých. Každá domácnost je vybavena prostory pro realizaci aktivit klientů (obývací pokoj, terapeutická místnost, kuchyně) a místností bezpečného pobytu. Objekt byl vybudován na parcelách č. 623/5 a 287/5 v katastrálním území Olomouc – Nové Sady.
Budova-PAS-1.jpeg

 
obyvaci-pokoj.jpg
kuchyne_deti.jpg
pokoj3.jpg
top