Již brzy otevíráme

Klíč připravuje novou službu

V posledních letech je velkým tématem nedostatečná kapacita pobytových služeb pro osoby s poruchami autistického spektra, popř. kombinovanými s rizikovým chováním. Klíč již více než deset let usiluje o zřízení služby, která v Olomouckém kraji dosud chybí. Ve spolupráci se zřizovatelem byla v srpnu 2019 zahájena výstavba objektu přizpůsobeného specifickým potřebám těchto osob, ve kterém bude poskytována služba DOZP pro osoby s PAS (poruchou autistického spektra) a problémovým chováním. Objekt je budován na parcelách č. 623/5 a 287/5 v katastrálním území Olomouc – Nové Sady.

Dvoupodlažní budova obklopená malou zahradou bude členěna do dvou domácností, přičemž v jednom křídle se bude nacházet 5 jednolůžkových pokojů pro 5 mladistvých a dospělých klientů a ve druhém křídle 6 jednolůžkových pokojů pro 6 dětí. Každá domácnost bude vybavena prostory pro realizaci aktivit klientů (obývací pokoj, terapeutická místnost, kuchyně) a místností bezpečného pobytu.
 
Předpokládané datum zahájení poskytování služby je 1. ledna 2021.

Jak probíhá výstavba