Zájmové aktivity

Aktivity Domino

Tréninky florbalu v Dominu

  
Od května 2012 se klienti jednou týdně setkávají v tělocvičně Domina k pravidelným tréninkům florbalu. Aktivita vznikla nabídkou trenéra FBC Droždín, o. s. Ing. Rostislava Haince. Sportovci rozvíjejí své sportovní dovednosti. Některé z tréninků proběhly ve sportovní hale ve Velké Bystřici a na hřišti v Droždíně. Florbal je velmi oblíbenou kolektivní sportovní aktivitou. Hraje se na hřišti o rozměrech 20 x 40 m, kdy proti sobě stojí dvě florbalová mužstva s pěti hráči a jedním brankářem.  Relativně jednoduchá výbava čítající florbalovou hokejku a dutý plastový míček je snadno dostupná. Brankáři žádnou florbalku nepoužívají, chytají pouze svým vlastním tělem, zejména rukama a nohama.

Taneční skupina Domino

 
Taneční skupina byla založena v Klíči v roce 1992 jako taneční kroužek. Svůj současný název TS Domino přijala v červnu 2007. Tréninky se odehrávají v prostorách denního stacionáře Domino jednou týdně hodinu. Klienti se učí zvládnutí základních tanečních kroků a postupně přecházejí k nácviku různých krokových variací od jednoduchých po složité. Učí se základy standardních, latinskoamerických a dalších tanců. Klienti se podílí na úpravě navržených choreografií, výběru melodií a oblíbených skladeb. Taneční skupina Domino reprezentuje Klíč na mnoha různých festivalech, tanečních přehlídkách, soutěžích, akcích pořádaných Klíčem a mnoha dalších kulturních a společenských akcích nejen v našem regionu.

Příměstské tábory

Klientům nabízíme možnost účasti na výletech příměstského tábora. V měsíci červnu pro ně každoročně připravujeme týden plný výletů, turistiky, zážitků, poznání a zábavy. Programová náplň výletů bývá upřesněna v informační brožuře, kterou každý klient obdrží a z ní si vybere výlet dle svého přání.

Pro klienty v Hejčíně

Zooterapie, canisterapie

Metoda ucelené rehabilitace za podpory a přítomnosti zvířat je dynamicky se rozvíjející oblastí péče o osoby se zdravotním postižením. Zooterapie je podpůrná léčebná metoda, která se zakládá na vztahu člověka a zvířete, které je k této činnosti speciálně vedené. Zvířata mají obrovský energetický náboj, z kterého můžeme čerpat velké množství energie a lásky. Používáním této metody můžeme zmírnit  psychický dopad traumatizujících událostí na osoby se zdravotním postižením. Metoda využívá pozitivního působení zvířete na zdraví, především na psychiku člověka, pomocí ní se snáze navazuje kontakt s osobami obtížně komunikujícími, či přímo podporuje integraci těchto osob.

 

top