Historie

40 let Klíče

V červnu 2012 proběhly oslavy 40. výročí založení Klíče - centra sociálních služeb. Pracovníci a klienti Klíče pro Vás připravili třídílný film Báječná léta s Klíčem, který můžete shlédnout na Vašich počítačích.

Almanach Klíč

1972

Koncem šedesátých let 20. století projevují rodiče dětí s mentálním postižením stále častější nesouhlas s umisťováním jejich dětí do velkokapacitních zařízení s celoročním pobytem. Snad proto došlo v roce 1971 ke spojení rodičů, odborníků z katedry speciální pedagogiky Palackého univerzity a zaměstnanců státní správy. Díky jejich spolupráci byl v roce 1972 otevřen Ústav sociální péče - Denní pobyt pro mládež v Olomouci  Chválkovicích. Podle tohoto typu zařízení vznikaly další denní stacionáře v celé republice, jejichž prvořadým cílem bylo usnadnit rodinám s mentálně postiženým členem péči o něj při zachování jeho přirozeného sociálního prostředí.

1992

Po delimitaci Okresního ústavu sociálních služeb v Olomouci v roce 1992 byla k 1. červenci 1992 Okresním úřadem v Olomouci zřízena rozpočtová organizace Ústav sociální péče - Denní pobyt pro dospělé, denní pobyt pro mládež s pomocnými třídami. Dnem 1. listopadu 1992 ústav přijímá název Klíč.

1993

Klíč získal tzv. Mayovu vilu na olomoucké ulici Dolní Hejčínská. Rozsah poskytovaných služeb byl následně rozšířen na denní stacionář pro dospělé umístěný v původní budově v Olomouci - Chválkovicích a denní stacionář pro děti a mládež v Olomouci - Hejčíně. V roce 1993 byl rozsah Klíčem poskytovaných služeb rozšířen o týdenní stacionář pro sedm klientů.

1994

V roce 1994 byl na základě rodičovské iniciativy v pronajatých prostorách sociálního domu Českého červeného kříže v ulici Střední Novosadská 52 vybudován denní stacionář pro děti a mládež s vícenásobným postižením Slunovrat, který byl návazně přesunut na ulici Dolní Hejčínská 28.

1998

Pro rozšíření nabídky poskytovaných služeb byla v roce 1994 zakoupena budova bývalých jeslí na Chválkovické ulici, kde bylo po rozsáhlé rekonstrukci v roce 1998 zahájeno poskytování služby chráněné bydlení Domov.

2003

V roce 2001 se Klíč stává příspěvkovou organizací Okresního úřadu Olomouc. V roce 2003 přebírá zřizovatelskou funkci Olomoucký kraj.

2008

V dubnu 2008 byla po dokončení celkové rekonstrukce budovy Klíče na ulici Dolní Hejčínská 28 nabídka jeho služeb rozšířena o dosud chybějící službu domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč. V témže roce Klíč přijímá svůj současný název.

2010

Jedním z významných rozvojových cílů Klíče bylo zřízení služby podpora samostatného bydlení určené pro osoby s lehkým až středním mentálním postižením. To se podařilo zrealizovat počátkem roku 2010.

2019 - 2021

Aktuálním cílem Klíče je zřízení pobytové služby pro osoby s poruchami autistického spektra kombinovanými s mentálním postižením a problémovým chováním.

Mohlo by vás zajímat