Konference - 50. výročí Klíče

16. 06. 2022
Dne 16. 6. 2022  proběhla na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc s podporou Olomouckého kraje a za hojné účasti odborníků z oblasti sociální práce konference „Sociální služby na přelomu tisíciletí, aneb odpovídají české sociální služby 21. století?“
Program první poloviny konference byl velmi nabitý, v časové tísni šlo spíše o ochutnávku jednotlivých témat. Po obědě se účastníci vybranému tématu mohli věnovat hlouběji v připravených workshopech. Konference umožnila nejen získání nových poznatků, ale i vzájemné přátelské setkání.   

Po přivítání ředitelem Klíče - centra sociálních služeb, p.o. PaedDr. Petrem Matuškou, Ph.D. vystoupili:

Mgr. Ivo Slavotínek
1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Úvodní slovo
_
Mgr. Petra Zdražilová
Kancelář veřejného ochránce práv, právní asistentka zástupkyně
veřejného ochránce práv
JUDr. Ondřej Vala
Kancelář veřejného ochránce práv, vedoucí Odboru dohledu
nad omezováním osobní svobody
Téměř dvacetileté putování ombudsmana
po sociálních službách
Práva lidí s postižením či seniorů žijících v zařízeních sociálních
služeb i mimo ně byla, jsou a budou předmětem zájmu ombudsmana.
Příspěvek nabídl nejen ohlédnutí do minulosti, kdy ombudsman
s putováním po zařízeních sociálních služeb začínal, ale také
představil výhled jeho aktivit.
_
Bc. Tina Sørensen 
Autismecenter Syd Aabenraa, Dánsko, poradce v oblasti
komunikace, certifikovaný kouč, odborný koordinátor
Autismus a místo ve společnosti
Když se z inkluze stane exkluze, protože k inkluzi je potřeba víc
než jen dobrá vůle a srdce na svém místě.
_
Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, ředitel
Dvacet let standardů kvality sociálních služeb
V roce 2002 MPSV publikovalo první verzi standardů kvality
sociálních služeb. Co uplynulé dvacetiletí z hlediska kvality přineslo
a kam jsme se posunuli? Je práce s kvalitou nadčasovým tématem,
nebo stagnuje? Reaguje na moderní trendy, nebo je slábnoucím
pozůstatkem lepších dob? 
_
Petra Hamerníková, DiS.
Freya, z. s., ředitelka vzdělávání
Mgr. Lucie Šídová
Freya, z. s., výkonná ředitelka
Systémové zavádění práce se sexualitou v organizaci
Efektivní zavádění práce se sexualitou v zařízení s cílem vytvoření
systému, který je součástí organizace. Aneb, pouze metodika /
protokol pro práci se sexualitou nestačí, pro dobré fungování
je třeba funkční systém.
_
Mgr., Bc. Zbyněk Vočka
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje,
vedoucí Oddělení sociální pomoci
Podpůrná opatření a osoby se zdravotním postižením
v občanském zákoníku
Souhrn nástrojů zaměřených na ochranu práv a zájmů osob
se zdravotním postižením obsažených v občanském zákoníku.
_
Bc. Lucie Svobodová
Domov Maxov, vedoucí Domova se zvláštním režimem Maják
Možnosti využití Kognitivně behaviorální terapie
v sociálních službách
Představení komunitní skupinové práce s lidmi s mentálním
handicapem v kombinaci s dalšími duševními onemocněními
(včetně PAS) a agresivními projevy chování v rámci pobytové
sociální služby.
_
V rámci workshopů pak také:
Mgr. Jitka Holíková
Klíč-centrum sociálních služeb, p. o., vedoucí služeb DS Slunovrat,
TS a DOZP Petrklíč
Dita Kukanová, DiS.
Klíč-centrum sociálních služeb, p. o., sociální pracovnice DS Domino
Využití asistivních technologií ve službách sociální péče
Interaktivní seznámení s možnostmi využití asistivních technologií
u lidí s mentálním postižením a s PAS.
 
 
 
 
Konference je realizována s laskavou podporou Olomoucký kraj, Evropská unie, Pedagogická fakulta

Některé fotografie převzaty z webových stránek Olomouckého kraje.

top