Národní výstava psů FLORACANIS Olomouc 2022

03. 09. 2022
 
Dne 3. 9. 2022 za krásného slunečního počasí se naši klienti zúčastnili v parku Flory Olomouc národní výstavy psů všech známých ras. Někteří klienti si s odvahou a nadšením pohladili či nakrmili vystavované psy, ti pohlazení od klientů přijali s klidem, bylo vidět že to jsou možní národní šampioni klidní a rozvážní. Zároveň se naši klienti s budoucími psím šampionem vyfotili. Následně si klienti mohli prohlédnout stanoviště s dravými ptáky, jako jsou sovy, káňata a orly a stanoviště s preparovanou lesní zvěří. Klienti se jevili spokojeni a bylo vidět, že se jim výstava psů líbila.
-Libor-                                                                                                                                                                           
 
top