Klíč - centrum sociálních služeb,

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Naše poslání

Posláním Klíče je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc lidem (dle druhu poskytované služby) s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, s poruchami autistického spektra, stabilizovaným duševním onemocněním, s kombinací poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování.

 
Klíč je rozčleněn na několik pracovišť, která nabízejí sociálně terapeutické, vzdělávací, pracovní, zájmové a aktivizační činnosti ve vlastním i v běžném společenském prostředí.

Kde nás najdete

Vymazat filtry


Jak to u nás vypadá

top