Klíč - centrum sociálních služeb,

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Naše poslání

Poskytujeme lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, s poruchami autistického spektra a stabilizovaným duševním onemocněním (dle druhu poskytované služby) individuální podporu a pomoc v rozvoji či zachování znalostí, schopností a dovedností umožňujících osobní realizaci.

 
Klíč je rozčleněn na několik pracovišť, která nabízejí sociálně terapeutické, vzdělávací, pracovní, zájmové a aktivizační činnosti ve vlastním i v běžném společenském prostředí.

Kde nás najdete

Vymazat filtry


Jak to u nás vypadá