Nabídka volné kapacity ve službě podpora samostatného bydlení Šance a denní stacionář Domino

27. 04. 2023

Vážení,
 
rádi bychom Vám nabídli volnou kapacitu ve službě podpora samostatného bydlení Šance, která je součástí nabídky služeb, jež Klíč – centrum sociálních služeb, p. o. poskytuje. Služba je určena osobám ve věku od 18 (bez omezení horní věkové hranice), které mají sníženou soběstačnost z důvodu lehkého až středního mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením, žijící v domácnosti (bytě či domě) na území města Olomouce (služba nemá k dispozici vlastní byty), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osoby se sluchovým postižením musí být schopné efektivní komunikace prostřednictvím znakového jazyka či alternativní formy dorozumívání.

Více informací o službě můžete nalézt také zde.

Volná kapacita je také ve službě denní stacionář Domino (místo poskytování služby - Selské náměstí, Olomouc). Služba je určena pro osoby ve věku od 18 let (bez omezení horní věkové hranice), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, neboť mají sníženou soběstačnost z důvodu:
  • středního mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či stabilizovaným duševním onemocněním,
  • lehkého mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či stabilizovaným duševním onemocněním, které navíc vzhledem ke specifikům svého postižení neměly možnost osvojit si v důsledku dosavadního způsobu života schopnosti potřebné k uplatnění na trhu práce a vyžadují podporu při získávání dovedností a znalostí pro pracovní či jiné uplatnění, nebo jsou bez podpory sociální služby ohroženy vyloučením ze společnosti (nemohou využívat běžných aktivit v komunitě, potřebují podporu druhé osoby při navazování kontaktů s lidmi, naplňování základních potřeb, rozvržení a plánování dne).
Více informací o službě můžete nalézt také zde.

Volná kapacita v určitém časovém rozsahu je také v denním stacionáři Slunovrat, více informací zde.
Pokud se domníváte, že by Vám tyto služby napomáhaly při naplňování potřeb a při rozšiřování Vašich schopností a dovedností, obraťte se prosím o bližší podrobnosti na sociální pracovnici Mgr. A. Čapkovou prostřednictvím telefonního čísla 775 850 280 nebo e-mailu: domov-sp@klic-css.cz

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
 

 
top