Nabídka volné kapacity ve službě denní stacionář

23. 03. 2024

Vážení,
 
rádi bychom Vám nabídli volnou kapacitu ve službě denní stacionář Domino (místo poskytování služby - Selské náměstí, Olomouc). Služba je určena pro osoby ve věku od 18 let (bez omezení horní věkové hranice), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, neboť mají sníženou soběstačnost z důvodu:
  • středního mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či stabilizovaným duševním onemocněním,
  • lehkého mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či stabilizovaným duševním onemocněním, které navíc vzhledem ke specifikům svého postižení neměly možnost osvojit si v důsledku dosavadního způsobu života schopnosti potřebné k uplatnění na trhu práce a vyžadují podporu při získávání dovedností a znalostí pro pracovní či jiné uplatnění, nebo jsou bez podpory sociální služby ohroženy vyloučením ze společnosti (nemohou využívat běžných aktivit v komunitě, potřebují podporu druhé osoby při navazování kontaktů s lidmi, naplňování základních potřeb, rozvržení a plánování dne).
Více informací o službě můžete nalézt také zde.

Volná kapacita v určitém časovém rozsahu je také v denním stacionáři Slunovrat, více informací zde.
Pokud se domníváte, že by Vám tyto služby napomáhaly při naplňování potřeb a při rozšiřování Vašich schopností a dovedností, obraťte se prosím o bližší podrobnosti na sociální pracovnici prostřednictvím telefonního čísla 775 850 280 nebo e-mailu: domov-sp@klic-css.cz

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
 

 
top