Asistivní technologie v Klíči II

30. 06. 2021
Logo-OPZ-barevne.jpgProjekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Jedná se o navazující projekt - „Zavedení asisitivních technologií do práce s lidmi s mentálním či vícenásobným postižením v Klíči – centru sociálních služeb, p. o.

Název projektu: Asistivní technologie v Klíči II.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015286
Podrobnosti najdete zde.
top