Slavnostní koncert k 50. výročí Klíče

24. 05. 2022

Klíč – centrum sociálních služeb, p. o. si letos připomíná 50. výročí činnosti. 


Oslavy započaly 24. 5. koncertem „Vzkříšení anděla“ světově proslulého hornisty Radka Baboráka a jeho Orquestriny, pořádaném ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc v rámci festivalu Dvořákova Olomouc v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.
Dychtivými posluchači naplněná bazilika umocnila význam okamžiku a potvrdila důležitost sociálních služeb. Ředitel Klíče Petr Matuška v úvodu poděkoval za podporu všem, bez nichž by si Klíč tak významné výročí nemohl připomínat – svým bývalým i současným kolegům, příznivcům Klíče a v neposlední řadě rodičům a opatrovníkům klientů, kteří do jeho péče svěřují to nejcennější – své blízké. Současně vyjádřil naději, že Klíčem poskytované sociální služby budou stejně jako dosud charakterizovány vysokou kvalitou.
 

 
top