Ekologické dny Olomouc 2021

18. 09. 2021 v 13:00 hodin
Ekologické dny Olomouc mají ve městě dlouholetou tradici. Letošní 31. ročník přinesl řadu změn. Jednou z nich bylo přesunutí konání již tradičního Ekojarmarku z Horního náměstí do areálu pořádajícího centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou. To nijak neomezilo jeho pestrou programovou nabídku, kterou si 18. září nenechali klienti ujít a Sluňákov navštívili. Během programu se dověděli informace o ekologii, třídění odpadů, životním prostředí, biodiverzitě přírody a lidských přístupech k ní. Pobavili se (a možná i trochu báli) při odvážných chemických pokusech, zanotovali si při hudebních vystoupeních. Na řemeslném trhu prezentovali Klíč veřejnosti prostřednictvím informačních letáků a stánku s výrobky z dílen denního stacionáře Domino.
 
top