skanzen Strážnice

19. 10. 2022
Letní sezóna již sice skončila, avšak pro poznávací výlet je pěkný podzim ideální dobou. Ve středu 19. října, kdy se klienti vypravili do skanzenu ve Strážnici se počasí opravdu vydařilo. Slunce svítilo a hřálo tak akorát, a proto si všichni náležitě užili den v podzimní přírodě, kdy kromě historických staveb obdivovali pestrou paletu zářivých barev, které příroda v tomto ročním období nabízí. Během prohlídky skanzenu s průvodcem se klienti seznámili se způsobem života a bydlení v moravských vesnicích minulosti. Prohlédli si různá obytná stavení, chlévy s domácími zvířaty, kovárnu, pilu, sušárnu ovoce, expozici vinohradnictví s vinohradem a vinnými sklepy. Viděli názornou ukázku tkaní na stavu včetně celého postupu zpracování lnu. Skanzen se nachází v prostoru strážnických luk v severní části města podél pravého břehu Baťova kanálu. Klienti si tedy mohli prohlédnout i blízké přístaviště s kotvícími loděmi, což samozřejmě zaujalo zejména mužské osazenstvo. Příjemným završením výletu byla návštěva místního obchůdku se suvenýry zaměřenými na lidovou tvorbu z tradičních materiálů, kdy spousta z nás neodolala a něco si na památku zakoupila pro sebe nebo své blízké. A to i přesto, že tvorba byla lidová, ceny ovšem nikoliv…
 
top