Výlet do ZOO Zlín

22. 07. 2021 v 12:52 hodin

Prázdninová sezóna je v plném proudu a bylo by škoda nevyužít krásných dnů a nevyrazit na výpravy za poznáním. Příležitostí a pěkných míst je v České republice spousta, při rozhodování padlo mnoho návrhů, kam se vydat, ale jednohlasně byl odsouhlasen návrh navštívit ZOO ve Zlíně. Důvodů bylo hned několik. V ZOO Zlín je jedinečné členění zoologické zahrady dle kontinentů, takže je možno pozorovat zvířata v prostředí, upraveném tak, aby se podobalo místům, kde přirozeně žijí. Nachází se zde zvířada, která nechovají v žádné zoologické zahradě, jedinečná expozice rejnoků ve speciálně upraveném pavilonu a první mládě slona afrického, narozené letos v červnu.
Na výlet do zoo se všichni velmi těšili, takže odjezd proběhl na čas a bez potíží. Areál zoologické zahrady nás překvapil svou rozmanitostí a krásně upraveným prostředím, připadali jsme si jsko ve velké botanické zahradě. Nejprve jsme zamířili k pavilonů s rejnoky, které mnozí viděli poprvé v životě. Naskytla se nám jedinečné příležitost přímého kontaktu s těmito zvláštními rybami, mohli jsme si je pohladit a dát jim krmení. Poté jsme postupovali po směru prohlídky, navštívili jsme oddělení Afriky, kde jsme obdivovali gazely, žirafy, nosorožce, zebry a opice. Dlouhou zastávku jsme si udělali u sloního výběhu, kde skotačilo slůně za přísného dohledu slonic. To byl pro všechny nezapomenutelný zážitek a příležitost k fotografování. Postupovali jsme do expozice Asie, zde jsme měli možnost vidět savce a  vodní ptáky v nádherném bambusovém lese, odkud jsme prošli do tradiční japonské zahrady s dřevinami ve tvaru bonsají, upravenými přesně dle originálu. Nechyběla zde jezírka, meditační prostory a altánky. V expozici Austrálie jsme nejvíce obdivovali klokany, přešli jsme do Amazonie a Evropy a Antarktidy, kde nás zaujali tučňáci a tuleni, kteří nám předvedli své plavecké umění a potápění. Na závěr jsme se občerstvili ve venkovní restauraci a zakoupili suvenýry.
Plni dojmů a zážitků jsme se vydali na cestu domů a shodli se na tom, že výlet do ZOO patřil k těm nejvydařenějším.
 
top