Pevnost poznání

30. 05. 2021
PEVNOST POZNÁNÍ – Botanická Vycházka
Poslední květnovou sobotu proběhla botanická vycházka. Akce se zúčastnili 3 klienti. Vycházka začala od Pevnosti poznání, kde jsme shlédli rostliny: kokoška pastuší tobolka, pryskyřník plazivý, platan, sveřep jalový. Dále jsme pokračovali přes Bezručovy sady (vlaštovičník větší, rozrazil rolní, jasan…) tržnici (betonová plocha pro stánky – heřmánek, ptačinec žabinec, pampeliška atd.) a přes Smetanovy sady (psárka luční, lipnice luční, kociánek apod.) až do botanické zahrady (plovatka bahenní, štěničník paprskující, devaterníky, klokoč zpeřený, kýchavice černá, třešeň křovitá a mnoho dalších rostlin). Klienti poznávali různé vůně a měli možnost ochutnávky vybraných rostlin, které využili. Vše bylo završeno koncertem „U Fontány“ při pojídání svačiny. Počasí nám přálo. Vše se událo v komorní atmosféře.
Pepa
 
top