V roce 2022 Klíč slaví 50. výročí činnosti!V průběhu tohoto roku se můžete těšit na řadu akcí, při kterých se
s Vámi rádi setkáme a společně si připomeneme významné okamžiky rozvoje Klíče.

Harmonogram akcí

Slavnostní koncert

Konference k výročí

Setkání zaměstnanců a klientů

Publikace příběhů klientů s fotografiemi Jindřicha Štreita

Hlavní partneři

Kontaktujte naši koordinátorku

Koordinátorka
Mgr. Andrea Čapková