V roce 2022 Klíč oslavil 50. výročí činnosti!V průběhu roku 2022 proběhla řada akcí, při kterých jsme se
s Vámi rádi setkali a společně jsme si připomněli významné okamžiky rozvoje Klíče.

Harmonogram akcí

Slavnostní koncert

Konference k výročí

Setkání zaměstnanců a klientů

Publikace příběhů klientů s fotografiemi Jindřicha Štreita a výstava

Hlavní partneři

Kontaktujte naši koordinátorku

Koordinátorka
Mgr. Andrea Čapková
top