Asistivní technologie v Klíči II

15. 09. 2020
Zapojili jsme se do projektu Asistivní technologie v Klíči II.
Podrobnosti najdete zde.