Nabídka volné kapacity ve službě podpora samostatného bydlení Šance

26. 11. 2021

Vážení,
 
rádi bychom Vám nabídli volnou kapacitu ve službě podpora samostatného bydlení Šance, která je součástí nabídky služeb, jež Klíč – centrum sociálních služeb, p. o. poskytuje. Služba je určena osobám ve věku od 18 (bez omezení horní věkové hranice), které mají sníženou soběstačnost z důvodu lehkého až středního mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením, žijící v domácnosti (bytě či domě) na území města Olomouce (služba nemá k dispozici vlastní byty), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osoby se sluchovým postižením musí být schopné efektivní komunikace prostřednictvím znakového jazyka či alternativní formy dorozumívání.
Pokud se domníváte, že by Vám tyto služby napomáhaly při naplňování potřeb a při rozšiřování Vašich schopností a dovedností, obraťte se prosím o bližší podrobnosti na sociální pracovnici Mgr. A. Čapkovou prostřednictvím telefonního čísla 775 850 280 nebo e-mailu: domov-sp@klic-css.cz
Více informací o službě můžete nalézt také zde.
Volná kapacita v určitém časovém rozsahu je také v denním stacionáři Slunovrat a denním stacionáři Domino (místo poskytování služby - Olomouc).

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
 

 
top