Sportovní dopoledne s dětmi

17. 04. 2024
Ve středu 17. dubna 2024 klienti uspořádali sportovní dopoledne pro děti z Mateřské školy ve Chválkovicích. Původní plán byl realizovat sportovní aktivity na čerstvém vzduchu na zahradě Domina. Počasí však nebylo příznivé, a proto jsme využili vnitřní prostory Domina. Klienti pro děti připravili několik stanovišť v tělocvičně, na chodbě i jídelně. Dětem vždy ukázali, co a jak mají dělat a za splnění úkolu jim na připravenou kartičku dali razítko zvířátka. Děti dělaly dřepy, lehce posilovaly, vyzkoušely si svou obratnost a pozornost. Vše probíhalo v přátelské atmosféře, děti se snažily a úkoly zdárně plnily. Při závěrečném vyhodnocení byli všichni soutěžící odměněni balíčkem se sladkostmi a společně s klienty se v jídelně občerstvili. Pro všechny to bylo příjemně prožité dopoledne.
top