Spolupráce s věznicí v Pardubicích

07. 07. 2022
Dne 7. 7. 2022 došlo k setkání hlavního kaplana Vězeňské služby ČR Mgr. Otty Brocha se zaměstnanci služby DOZP Petrklíč na Pracovišti v Olomouci Nových Sadech, při kterém byl k rukám vedoucí domácnosti dospělých předán terapeutický had vyrobený odsouzenými Věznice v Pardubicích pod vedením Mgr. Zuzany Janíkové. Terapeutická pomůcka byla poskytnuta klientům Klíče – CSS, p. o., a to cílové skupině lidí s mentálním postižením, poruchou autistického spektra a problémovým chováním. Zaměstnanci předali terapeutickou pomůcku do rukou klientovi, který dárek přijmul s radostí a začlenil se do pobytu ve společných prostorách domácnosti, kterému se dříve vyhýbal. Tímto bychom rádi za tým Klíče – CSS, p. o. poděkovali řediteli Věznice Pardubice Plk. Mgr. Jaroslavu Rozsívalovi, paní Mgr. Zuzaně Janíkové, panu Mgr. Ottovi Brochovi i odsouzeným, kteří terapeutickou pomůcku vyrobili, protože věnovali svůj volný čas dobré věci, která udělala velkou radost.
 
top