Návštěva Vlastivědného muzea

31. 01. 2024
V době, kdy venku je sychravé a studené počasí se za poznáním, historií a kulturou vydáváme s klienty denního stacionáře například do Vlastivědného muzea. Letos jsme si prohlédli výstavu Chrám moudrosti a symboly moudrosti, která představuje počátky univerzitního vzdělávání a jejíž součástí jsou i tři starobylá olomoucká univerzitní žezla. Připomenuli jsme si některé známé i méně známé osobnosti spojené s olomouckou historií díky galerii osobností a seznámili se s historií Olomouce prohlídkou expozice Olomouc – patnáct století města. Zde se nám líbila vytvořená dobová zákoutí například kavárny nebo fotoateliéru. Strávili jsme tak hezké dopoledne a dozvěděli se něco nového z historie města, kterého jsme také součástí.
 
top