Návštěva arboreta a CHB Lipka o.s.

29. 05. 2024
Ve Vrahovicích jsme nejprve návštívili místní arboretum, vybudované v letech 2010-2015 Spolkem za staré Vrahovice. Zde byly k vidění nejrůznější dřeviny původem z Evropy, jihovýchodní Asie a Severní Ameriky s popisky o jejich původu, botanické zajímavosti a informace o užitné hodnotě. Některé z exponátů kvetly, jiné již nasazovaly plody a celá plocha byla poseta lučními květy a travami. Dokonalou atmosféru souznění s přírodou dotvářely žáby v nedalekém potůčku, které se věnovaly námluvám doprovázeným hlasitým kvákáním.
V obci se nachází Chráněné bydlení vybudované sdružením Lipka, o.s. Díky ochotě a vstřícnosti jeho zaměstnanců jsme dostali možnost nahlédnout do vnitřních a venkovních prostor, navštívili jsme terapeutickou dílnu a stejnojmennou cukrárnu, v níž získali pracovní příležitost klienti chráněného bydlení. Podílejí se na obsluze zákazníků a přípravě nápojů či zákusků. Cukrárna je stylově uspořádána, a kromě občerstvení zde mohou návštěvníci využít knižní koutek nebo zakoupit výrobky klientů. Cestou zpět jsme navštívili i farmu místního chovatele, kde jsou chována různá domácí zvířata, prohlédli jsme si workoutové hřiště, místní pamětihodnosti a prošli se celou vesnicí. Na výletě jsme získali inspiraci a nové kontakty. Dohodli jsme se na vzájemné spolupráci a nabídli možnost návštěvy i u nás, v Denním stacionáři Domino.
 
top