Koncert pro Klíč

23. 05. 2024
V honosných prostorách baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce se ve čtvrtek 23. května 2024 uskutečnil ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc tradiční koncert pro Klíč. Na koncertě zazněla působivá díla mistrů baroka i raného klasicismu v podání houslového virtuosa Václava Hudečka, přední české pěvkyně Jany Hrochové a uznávaného cembalisty Jana Hrocha. Koncert zahájil krátkým proslovem ředitel Klíče Petr Matuška. Potom se již posluchači v plně zaplněné bazilice oddali poslechu hudby, která je jak známo bránou do duše člověka. Hlavní poselství koncertu i celé spolupráce Moravské filharmonie Olomouc a Klíče – centra sociálních služeb, p. o. tkví v myšlence, jak potřebné je být humánním a vzájemně si pomáhat. Děkujeme všem, kteří svou účastí na koncertě Klíč podpořili a naplnili tak toto poselství.
top