Bowling

18. 10. 2023
Díky štědrému charitativnímu daru Sportovního klubu chválkovických fotbalistů si mohli mnozí klienti denního stacionáře Domino dopřát oblíbenou aktivitu, která je vždy vytrhne z každodenních činností. A tak jsme objednali několik bowlingových drah v Šantovce. Ještě před samotnou návštěvou podniku Bowland Bowling center jsme navštívili zónu s občerstvením, kde si každý zúčastněný mohl zakoupit jídlo dle nabídky a vlastního výběru, které bylo taktéž zaplaceno z daru. Posilněni hranolkami, řízkem, oblíbeným nápojem či zákuskem jsme se rozdělili do družstev, nazuli sportovní boty a vrhli se na bowling. Po celou dobu panovala přátelská a sportovní atmosféra. A ti klienti, kteří si bowling zahrát nechtěli, ostatní kamarády povzbuzovali a fandili jim. Bezezbytku jsme naplnili heslo, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a pobavit se.

top