Třídím, třídíš, třídíme

22. 02. 2023
U nás v Dominu se snažíme o recyklaci surovin tříděním a často si povídáme o tom, co následuje poté, co vytříděný odpad vložíme do kontejneru či jak naložit s velkoobjemovým nebo nebezpečným odpadem. Odpovědi na tyto otázky jsme se dověděli na akci Návštěva sběrného dvora, kde jsme díky poutavému výkladu vedoucího směny zjistili zajímavé informace a detaily třídění předmětů z domácností, způsoby dalšího zpracování důležitých surovin jako jsou kovy, sklo a papír. Byl nám vysvětlen rozdíl mezi klasickým a nebezpečným odpadem, proč nepatří nábytek nebo spotřebiče do komunálního odpadu a také jsme byli seznámeni se způsobem organizování přijíždějících zákazníků do sběrného dvora.
Návštěva sběrného dvora nás vedla k zamyšlení, že svým zodpovědným chováním může každý člověk přispět aspoň malým dílem k obnově přírody a zlepšení životního prostředí. I my budeme v započaté práci pokračovat a hledat další možnosti, jak chránit ekosystém před poškozováním.
 
top