Strážníci Městské policie v Dominu

28. 02. 2023

 
Opět po roce proběhla v úterý 28. února 2023 v denním stacionáři Domino klienty oblíbená akce – beseda se strážníky Preventivně informační skupiny Městské policie Olomouc. Klientům připomněli náplň práce olomouckých strážníků, důležité prvky jejich stejnokroje a výstroje. Bylo jim vysvětleno, jak se strážník prokazuje a jak poznat strážníka falešného, připomenuto odlišení od policie státní. Zopakovali si telefonní čísla na Městskou policii i Policii České republiky, v jakých případech je mohou kontaktovat a byli upozorněni na to, že zneužití těchto čísel je trestné. V rámci besedy byla probrána témata osobní bezpečnosti a poskytnuty preventivní rady, jak se bránit kapsářům, jak se zachovat v případě napadení, co dělat, když se stanou svědkem trestného činu. Byli upozorněni na trestní odpovědnost při vandalismu a poškozování cizí věci či při různých formách vyhrožování s vysvětlením, jaké formy postihu pachateli hrozí.  Strážníci je informovali o novém vybavení operačního střediska v Kateřinské ulici, jehož dominantou je nová video stěna se záběry z městského kamerového dohlížecího systému. Pro některé klienty bylo novinkou, že systém není jen o kontrole špatně zaparkovaných vozidel, ale jeho hlavním úkolem je dohled nad veřejným pořádkem, kdy jde například o přestupky proti majetku, zjištěné trestné činy, včetně dohledání jejich pachatelů, nedovolený pohyb lidí po kulturních památkách nebo znečištění veřejného prostranství. Klienti hodnotili besedu jako přínosnou a zajímavou, projevovali o práci strážníků zájem, do besedy se aktivně zapojovali se svými dotazy a konzultovali své zážitky.
 
top