Návštěva Centra tradičních technologií

11. 10. 2023
 
Každý rád poznává něco nového. Ve středu 11. října se proto klienti vydali za poznáním do města Příbor, kde navštívili Centrum tradičních technologií. Centrum, zkráceně CETRAT, je experimentální pracoviště a muzeum v historické budově bývalého piaristického kláštera obklopeného zahradou. Klienti si zde prohlédli expozici „Zaniklý svět rukodělné výroby“. Během prohlídky s průvodkyní získali povědomí o vztahu člověka k přírodním surovinám, jejich možnostech využití vyplývající ze zkušeností našich předků, vyčerpatelnosti i obnovitelnosti přírodních zdrojů. Byly jim představeny běžné i netypické přírodní suroviny, jejich zpracování a rukodělné techniky. Všem se líbil klobouk z choroše, pařezová nádoba, košíky z kořenů, trávy a ostružiníku, lano z ostřice, čepice z vlákna borového jehličí, krajka ze slámy či koňských žíní, košile z kopřiv a mnohé další zajímavosti. Celá expozice byla zakončena interaktivním experimentáriem, ve kterém si množství rukodělných technik vyzkoušeli. Dále si prošli historické centrum města, které je památkovou rezervací, viděli rodný dům Sigmunda Freuda a před ním si mohli posedět na měděné pohovce, která je novým symbolem města. Výlet klienti zakončili ke spokojenosti všech příjemným posezením ve stylové kavárně.
 
top