Dopoledne s Městskou policií Olomouc

03. 05. 2023

 
Dne 3. 5. 2023 navštívili Petrklíč příslušníci Městské policie Olomouc. Klientům a zaměstnancům byla představena pracovní náplň policie, rozdíly mezi MP a státní policií a hlavní sídlo v Olomouci. Zúčastněným byla připomenuta důležitá telefonní čísla, obecné zásady bezpečného chování, možnosti ochrany osobního bezpečí a majetku a principy správného chování v případě ohrožení na majetku či zdraví osob.
 
Závěrem akce proběhla diskuze, kde příslušníci MP s ochotou odpovídali na dotazy účastníků.
Beseda byla velmi zajímavá, vedena v přátelském duchu. Zúčastnění se zájmem poslouchali a pro všechny bylo připraveno také drobné občerstvení.
 
top