Depozitář a dílna Muzea ČD

27. 09. 2023
V Olomouci se nachází depozitář a dílna Muzea ČD, který jsme v září navštívili. Při poutavém výkladu průvodce se jsme se dozvěděli zajímavé informace z historie, využití a technického vybavení strojů, měli jsme možnost sledovat práci s kruhovou plošinou, která slouží k posunu vozů do depa. Zde jsme si prohlédli skvosty naší železniční historie, jakými jsou například nejstarší provozuschopná parní lokomotiva na našem území „Kocúr“ 314.303 z roku 1898, rychlíková krasavice „Rosnička“ 464.202 z roku 1956, motorový těžkotonážník „Sergej“ z roku 1973, motoráček „Kredenc“ M 262.018 z roku 1950 a další zajímavé motorové lokomotivy a vozy. Odvážlivci měli možnost prohlédnout si interiéry lokomotiv a vozů a vrátit se tak na chvíli do doby jejich největší slávy. Návštěva muzea byla opravdu nevšedním zážitkem a vřele ji doporučujeme nejen milovníkům železnice.
 
top