Technické muzeum Brno

09. 11. 2022
 
Ve středu 9. listopadu jsme navštívili Technické muzeum v Brně, kde si klienti prohlédli 17 stálých expozic, v nichž viděli mechanické hrací strojky, fotoaparáty, kamery a filmové projektory, dílny řemeslníků, koloniál i hospodu v dobové atmosféře meziválečného Brna, věžní hodinové stroje, automobily a motocykly z dob reálného socialismu, výstavu Grand Prix k historii silničních závodů v Brně, dověděli se o vývoji nože a dalších řezných nástrojů od doby kamenné až po současnost, o historii sdělovací techniky od bubnu po moderní technologie. Prohlédli si i krátkodobou výstavu modelů strojů Leonarda da Vinci a funkční model sochy legendárního Golema. V Technické herně si vyzkoušeli pokusy a funkční modely z mechaniky pevných těles, plynů a kapalin, akustiky, optiky, elektřiny a magnetizmu. Všichni uvítali, že celá budova je bezbariérová.  Dalším příjemným bonusem prohlídky byl samozřejmě obchod se suvenýry a kafeterie ve vstupní hale, kde se klienti mohli občerstvit. Akce se vydařila, klienti načerpali spoustu informací a prohlédli si zajímavé exponáty. Možná se do Brna za poznáním ještě někdy vypravíme…
 
top