Městská policie v Dominu

19. 04. 2022
Po dvouleté pauze způsobené epidemií covid - 19 se klienti v úterý 19. dubna 2022 opět dočkali oblíbené akce, kterou vždy byla a stále je beseda se strážníky Preventivně informační skupiny Městské policie Olomouc. Tato skupina prostřednictvím přednášek, besed a akcí pořádaných pro širokou veřejnost posiluje preventivní působení Městské policie Olomouc na občany všech věkových kategorií. Klienti byli seznámeni s náplní práce olomouckých strážníků, s důležitými prvky jejich stejnokroje a výstroje, byly jim vysvětleny rozdíly v jednotlivých krajích a odlišení od Policie České republiky. V rámci besedy byla probrána témata bezpečného chování v silničním provozu z pozice chodce, osobní bezpečnosti nebo také krádeže s vysvětlením, co je přestupek a co již trestný čin a jaké formy postihu pachateli hrozí. Všechny klienty zaujala ukázka služební zbraně i odznaku a příběhy strážníků z výkonu jejich služby. Klienti se do besedy aktivně zapojovali se svými dotazy a postřehy. V závěru je samozřejmě potěšilo, že od strážníků obdrželi drobné upomínkové předměty.

 
 
top