Využití divadelních technik pro všechny - VIII. mezinárodní konference v Olomouci

31. 10. 2018

 

Jak již se stalo dobrým zvykem, na podzim, tentokrát v poslední říjnový den, se v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnila již osmá mezinárodní konference, která nesla název „Využití divadelních technik pro všechny“. Název konference napovídá, že nebyla určena jen pro práci s lidmi s handicapem, ale různorodostí svých témat všem, kteří chtěli v divadelních technikách nalézt jedinečný nástroj k prevenci vyhoření, k motivaci, k zatraktivnění svých aktivit, k získání nového přístupu k práci, k supervizi, i k sebepoznání.

Konference pořádaná Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky ve spolupráci s Klíčem – centrem sociálních služeb p.o. se konala pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje. Přípravný tým tvořila česko-slovenská sestava a kromě Natálie Čačkové z Klíče se na ni za českou stranu podíleli Jiří Ondrušák a Ingrid Hanzlíková a za slovenskou Patrik Krebs a Tomáš Kubiš z bratislavského Divadla bez domova.
Zahájení proběhlo divadelním představením s názvem Ekosong v podání Divadla MY, které funguje pod záštitou Klíče a představilo zde svou novou stínohru.
Slova se pak ujala česko-slovenská konferenciérská dvojice Ingrid Hanzlíková a Tomáš Kubiš, která hosty a účastníky přivítala a seznámila s průběhem i s novinkami konference, které spočívaly v rozšíření počtů workshopů a vytvoření dostatečného prostoru na odpočinek.  Následovaly proslovy ředitelky asociace poskytovatelů sociálních služeb Alice Švehlové, ředitele Klíče Petra Matušky, zástupce pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Milana Valenty a také Zbyňka Vočky, který zastoupil nepřítomného hejtmana olomouckého kraje. Poté se ujali slova opět konferenciéři a na pódium pozvali vystupující, aby se představili a řekli o sobě a svém příspěvku pár vět. Účastníci tak mohli na vlastní oči vidět, kdo bude jaké příspěvky vést. Po představení vystupujících proběhl blok 4x7. Jednalo se o krátká sedmiminutová vystoupení na téma „Specifika divadelní práce v kontextu různých národností a cílových skupin“. Následovalo 12 bloků „open space“, v nichž se účastníci měli možnost do příspěvků aktivně zapojit. Až do polední přestávky paralelně proběhly 4 příspěvky ve třech časových úsecích (kompletní program konference je k nahlédnutí na webu konference www.konference-olomouc.webnode.cz/
V poledne měli účastníci možnost vstřebat nabyté zkušenosti, odpočinout si a občerstvit se ve dvou určených prostorách.
Odpoledne následovaly workshopy. Jelikož jejich počet tentokrát vzrostl až na rekordních sedm, konaly se nejen v prostorách pedagogické fakulty, ale také v Konviktu, v Uměleckém centru Univerzity Palackého. Workshopy byly zaměřeny na terapii loutkou, tanečně – pohybovou terapii, vzdělávání seniorů prostřednictvím divadelního umění, individuální práci se životním příběhem klienta, na tzv. „terapii divočinou“ a práci s traumatem. Účastníci měli také možnost shlédnout a prakticky si vyzkoušet žonglování v kontextu social cirkusu. Po ukončení workshopů se v prostorech konviktu představilo Divadlo bez domova z Bratislavy, které svým divadelním představením s názvem Flashback reflektovalo svůj umělecký proces v průběhu deseti let své divadelní existence. V závěru konference konferenciéři provedli její krátké shrnutí a požádali o zpětnou vazbu účinkujících i diváků. Z průběhu závěrečné diskuze vyplynulo, že konference svůj letošní cíl naplnila. 
top