Štědrý den v Klíči

24. 12. 2019 v 12:48 hodin
Již od rána byl tento den jiný než všechny ostatní. Ve vzduchu byla cítit vánoční vůně, ale zároveň i napětí a očekávání, jaké dárky asi budou pod stromečkem.

Dopoledne nás navštívila vedoucí, která nám přinesla betlémské světlo. To světlo bylo pro nás požehnáním, které nás pak celým dnem provázelo a dokreslilo vánoční atmosféru.

Společně s klienty jsme připravovali jídelnu, kde jsme spojili několik stolů dohromady a všichni jsme se zapojili do prostírání sváteční tabule. Jelikož jsme si při ranním plánování aktivit rozdělili práci, tak někteří z nás začali připravovat pomazánky, bramborový salát a jiné dobroty na štědrovečerní stůl. Poté jsme všichni společně poobědvali postní bezmasé jídlo.

Po jídle každý ze zaměstnanců vyprávěl, jaké vánoční zvyky a tradice dodržují doma. Po svačině jsme si některé tyto zvyky vyzkoušeli. Začali jsme pouštěním svíčkových lodiček. Tato tradice klienty velmi bavila. Sledovali, jak se lodičky seskupují, jak jasně hoří, která lodička je samostatně plující a které připluly k sobě. Následovalo lití roztaveného olova. Každý, kdo se této aktivity účastnil, měl možnost dle vlastní fantazie sdělit, co mu tvar olova připomíná. Někomu připomínal anděla, sochu, sníh aj.

Odpoledne nám udělala radost návštěva pana ředitele, který nám všem popřál krásné svátky.

Před samotnou večeří došlo také na rozkrajování jablíček, kdy jsme s napětím sledovali, kdo má jaký tvar jádřince a jestli tam ta vytoužená, pravidelná hvězdička bude. Celý den nás doprovázela dobrá nálada, spokojenost a přátelská atmosféra. Večeře již byla bohatá a vzhledem k tomu, že jsme se snažili celý den trochu postit, jsme viděli i zlaté prasátko v podobě zapadajícího slunce. Po večeři zbyl čas na koledy, které jsme si zazpívali všichni u stromečku s dárky. A s první hvězdou na obloze se začalo nadělovat. Pod stromečkem každý z klientů našel to, co si přál a taky to, co potřeboval.

Večer jsme se rozloučili, ale zůstanou nám ty krásné vzpomínky na to, co jsme společně na Štědrý den v Klíči zažili. Pokojné a radostné svátky a vše dobré v novém roce … 

top