Konference k výročí

16. 06. 2022 v 8:30 hodin
16. 6. 2022 
Konference „Sociální služby na přelomu tisíciletí, aneb odpovídají české sociální služby 21. století?“ Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc.
 
Konference se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Ivo Slavotínka
Sociální služby na přelomu tisíciletí / Odpovídají české sociální služby 21. století?
16. června 2022 / Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
K účasti na konferenci je vzhledem k omezené kapacitě nutné se co nejdříve registrovat.
Registrace
GDPR
Konference je realizována s laskavou podporou Olomoucký kraj, Evropská unie, Pedagogická fakulta