Zpráva - využití dotace obce Doloplazy

19. 10. 2023
Poděkování obci Doloplazy
Z dotace obce ve výši 33 000 byly uhrazeny náklady za školení na úhradu muzikoterapie včetně cestovních náhrad zaměstnanců, osobní asistence klienta domova pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč a na nákup pracovních pomůcek pro klienta do dřevodílny denního stacionáře Domino.
Muzikoterapie:
Tento finanční dar byl využit ke vzdělání zaměstnanců, a to v oblasti muzikoterapie. Zaměstnanci se zúčastnili třídenního kurzu v Kostelci nad Orlicí. Díky tomuto kurzu jsme klientům otevřeli nové obzory ze světa hudebních a Orfových nástrojů. Klientům muzikoterapie slouží jak k psychickému, tak i k fyzickému uvolnění, snižuje stavy úzkosti, navozuje dobrou náladu, rozvíjí a usnadňuje komunikaci, dává klientům možnost sebevyjádření. Muzikoterapii praktikujeme téměř každý k radosti nejen klientů, ale i zaměstnanců.
Osobní asistence:
Jedním z přínosů asistence pro klienta byla možnost se socializovat
v prostředí mimo zařízení, individuálně, bez přítomnosti jiných klientů. Klient chodil s asistenty převážně do města, parku, přírody. Fotil si zajímavé objekty a předměty prostřednictvím tabletu. např. alarmy, reklamní plochy, jízdní řády, komíny, venkovní osvětlení apod. S asistentem klient také absolvoval výlet do Přerova, který si velmi přál. Dále navštívil Kroměříž, kde shlédnul květnou zahradu. Rád si s asistenty povídal na různá témata, na setkání a společné akce se vždy těšil. Často se zaměstnanců dotazoval, kdy bude mít asistenci a kdo za ním přijde.
Asistence byla pro klienta příjemným zpestřením dnů, klient se jevil vždy spokojený a na zážitky rád vzpomíná.
Pracovní pomůcky:
Klient denního stacionáře Domino díky kvalitním nástrojům a materiálu pořízených z daru obce Doloplazy vytváří funkční prodejní výrobky, což přispívá k upevnění sebevědomí a pocitu vlastní důležitosti. Výrobky vyrábí s podporou zaměstnanců v terapeutických dílnách. Práce ve dřevodílně patří k činnostem, v nichž se významnou měrou klient realizuje a zdokonaluje své schopnosti, rozvíjí své motorické a manuální dovednosti. Při ručním a strojním opracování dřeva klient rozvíjí svou fantazii, vytrvalost, soustředěnost a zručnost.
 
top