Zpráva - využití dotace města Zlín

11. 10. 2023
Děkujeme městu Zlínu za poskytnuté finanční prostředky
V roce 2023 jsme obdrželi dotaci od města Zlín ve výši Kč 13.000. Prostředky byly použity na částečnou úhradu mzdových nákladů pracovníka v sociálních službách, který klientce poskytoval adekvátní míru podpory v rámci své pracovní náplně.  
Poskytování sociálních služeb vede ke zkvalitnění života osobám se zdravotním postižením a jejich zjednodušenému zapojení se do běžných každodenních činností. Při poskytování sociálních služeb se snažíme minimalizovat provozní náklady, ale vzhledem k narůstajícím cenám různých komodit (např. energie, pohonné hmoty, potraviny) jsme vděční za každou finanční podporu.
 
Zlin.jpg
top