Zpráva o využití dotace obce Doloplazy

13. 11. 2022
Osobní asistence a její přínos pro klienta DOZP Petrklíč
 
Klient využíval služeb osobní asistence od června do října 2022, kterou zajišťovala Maltézská pomoc, o. p. s. Možnost využití těchto služeb bylo pro klienta důležitou součástí jeho osobního rozvoje.
Pro klienta byla osobní asistence přínosnou zejména v oblasti vztahové a sociální, kdy byl klient v určité dny s někým, kdo se mu po celou dobu individuálně věnoval a umožnil mu tak vykonávat to, co si zrovna přál – fotit kamerové systémy, jezdit na výlety, chodit na poštu apod.
Měl tak možnost pobývat častěji mimo areál, svůj čas plánovat bez ohledu na možnosti či schopnosti druhých. Navštívil místa, která by nemohl vždy navštívit skupinově nebo v čase, který by zrovna chtěl. Rozhodoval se a sděloval asistentům, co by rád ve svém volnu dělal, povídal si s nimi, nemusel se podřizovat v tomto ohledu druhým.
Pokud byl klient unavený a chtěl zůstat v areálu Klíče, asistent toto vždy respektoval. Věnoval se s klientem jeho oblíbeným volnočasovým aktivitám – malbě, focení, natáčení videí apod.  
Dostatek pozornosti a prožitků vedly k většímu emocionálnímu zklidnění klienta, aktivnímu a efektivnímu trávení volného času, který si naplnil prostřednictvím činností, které ho bavily a které si přál.

Vystoupení brněnského divadla Slunečnice
 
Čtvrteční odpoledne dne 18. 8. 2022 se nejen na terase, zahradě v prostorách DOZP
Petrklíče, ale i v nejbližším okolí neslo v tónech krásných písní Karla Gotta a jiných interpretů. Koncert byl sponzorován z darů obce Doloplazy. Klienti, opatrovníci a zaměstnanci měli možnost vyslechnout a zazpívat si známé písně. Počasí bylo nádherné, klienti spolu s pracovníky si zatancovali, zazpívali. Tóny písní nám zněly v uších po celý den a všichni si atmosféru skvěle užili. Po skončení vystoupení proběhla mini diskotéka, kde si klienti spolu s pracovníky Klíče zatancovali a pobavili.

Aktivity v terapeutických dílnách - nákup materiálu 

Klient v rámci služby využívá pracovně výchovné činnosti v terapeutických dílnách, napomáhající udržení a rozvoji jeho motorických a manuálních dovedností. Práce ve dřevodílně přispívá k jeho soběstačnosti, sociálnímu začlenění a zapojení se do každodenního života. Klient si osvojuje pracovní postupy, schopnost obsluhovat stroje a nástroje užívané při ručním a strojním opracování dřeva, rozvíjí se spolupráce, vytrvalost, soustředěnost, paměť a zručnost. Díky dotaci mohl klient realizovat naplánované aktivity - dlouhodobě se zabývá výrobou ptačích krmítek a budek, zakoupený materiál využil ke tvorbě i jiných dekorativních předmětů. 
Vyuctovani-dotace-z-rozpoctu-obce.pdf
top