Zpráva o využití dotace obce Doloplazy

08. 11. 2021

Rádi bychom poděkovali obci Doloplazy za poskytnutí finanční dotace pro klienty Klíče - centra sociálních služeb, p. o., která byla použita na služby osobní asistence pod záštitou Maltézské pomoci, o. p. s., nákup hudebních nástrojů a na návštěvu vystoupení divadelně hudebního spolku Slunečnice.
Osobní asistentky poskytly klientovi podporu v oblastech, které vycházely z jeho individuálních potřeb a přání. A protože klient rád fotografuje, sleduje kamery, chodí na poštu a jezdí na výlety, osobní asistentky doprovázely klienta do míst, do kterých nemohl samostatně dojít či dojet autobusem, tramvají nebo vlakem a které ho zajímaly. Klient měl možnost navštívit místa dle jeho přání nejen v Olomouci či okolí, ale i v Praze, kde fotografoval kamerové systémy na budovách, navštěvoval obchody, pošty, prohlédl si nejznámější památky a jiná zajímavá místa.
U klienta došlo díky službám osobní asistence k rozvoji samostatnosti a soběstačnosti při využívání běžně dostupných služeb a vyřizování osobních záležitostí. Časté a dlouhé pobyty klienta na čerstvém vzduchu přispěly k nespočtu benefitů v oblasti fyzického, psychického i duševního zdraví.
Díky darům obcí je naše služba schopná zajistit klientům zajímavý program nad rámec běžných služeb, který potěší více klientů s podobnými zájmy. Prostřednictvím daru z obce Doloplazy jsme se rozhodli také oslovit divadelní a hudební spolek Slunečnice z Brna, který si pro klienty připravil hudební vystoupení s českými muzikálovými hity. Celá akce se uskutečnila v prostorách Centra pohybu na Sokolské ulici, kde nás čekala spousta známých písní. Kdo chtěl, tak si prozpěvoval, anebo zatančil. Celá akce se nesla v zábavném a uvolněném duchu a přinesla klientům chvíle radosti.
Hudební nástroje (kytaru, ukulele, foukací harmoniku), zakoupené z finanční dotace, využíváme v rámci muzikoterapie, která u nás v probíhá 3x týdně. Všichni klienti reagují na muzikoterapii velmi kladně a nejen zpěvem, ale také tancem. Tato aktivita rozvíjí klienty nejen po stránce emoční či pohybové, ale také sociální, při níž dochází k navázání vzájemné interakce mezi klienty i zaměstnanci.
 
top