Zpráva o využití dotace obce Doloplazy

12. 11. 2020
Poděkování obci Doloplazy
Finanční prostředky byly použity v rámci zpestření a zlepšení prostředí vodoléčby, kterou klienti velmi rádi využívají.
V rámci terapeutické činnosti a rozvoji motoriky byly zakoupeny pomůcky do dřevařské dílny a pomůcky pro výtvarné potřeby.
V neposlední řadě byl z finančních prostředků klientovi zakoupen televizor, čímž mu bylo splněno jeho velké přání. Klient nejraději sleduje sportovní a hudební pořady a večerní zprávy.
Klienti v dílnách rozvíjejí pracovní dovednost a návyky, získávají kladný vztah k práci a odpovědnosti za kvalitu svých výrobků a rozvíjejí kreativitu při pracovní činnosti a seberealizaci.
Zlepšení prostředí ve vodoléčbě.
 
CELKOVÉ 
NÁKLADY
NA PROJEKT v Kč
Z TOHO NEDOČERPÁNO/
VRÁCENO v Kč
dotace obce v Kč z jiných zdrojů v Kč
45281,59 31800 13481,59 0
top