Zpráva o využití dotace města Zlína

25. 11. 2022
Pro rok 2022 jsme od města Zlína obdrželi 6000 Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu provozních nákladů. Jednalo se o umoření nákladů na nákup tekutých čisticích prostředků na praní prádla pro klienty pobytových služeb.
Klienti pobytových služeb nehradí plnou úhradu na službu, proto jsme rádi za každou finanční podporu, kterou můžeme použít jak na snížení provozních nákladů, tak k modernizaci bytových jednotek, nebo nákupu pomůcek, které klienti využívají ve svém volném čase.
zlin.jpg
top