Zpráva o využití daru obce Újezd u Uničova

12. 10. 2021
Poděkování obci Újezd u Uničova


 
Rádi bychom poděkovali obci Újezd u Uničova za poskytnutí finanční dotace pro klienta Klíče – centra sociálních služeb, p. o., která byla použita na nákup sportovního vybavení – činek, gymnastických balonů a multifunkčního závěsného posilovacího popruhu.
Fyzický pohyb tvoří nedílnou součást zdravého osobnostního vývoje. U klienta dochází díky sportovním aktivitám k podpoře nejenom fyzické, ale i duševní kondice – zesílení svalstva, lepší koordinaci těla, zlepšení hrubé motoriky, pružnosti, rovnováhy a stability, psychického stavu, rozvoji poznávacích schopností, vnímání i pozornosti.
Podekovani-obci-Ujezd-u-Unicova-1.jpg
top