Zpráva o využití daru obce Tršice

05. 11. 2021
Poděkování obci Tršice

 
Finanční dar obce Tršice ve výši 3000 Kč byl použit na částečnou úhradu nákladů spojených s nákupem drumbenů sada Duo M.L a S.M pro klienta služby DOZP Petrklíč/PAS. Drumben je víceúčelová pomůcka, kterou lze využít pro muzikoterapii, nácvik rytmizace (koordinace hmat – zrak), rozvoj hrubé motoriky, sebevyjádření klienta, jeho nálad a pocitů. Prostřednictvím této pomůcky lze klienta zapojit i do skupinových aktivit.
 
top