Zpráva o využití daru obce Tršice

18. 06. 2021
Poděkování obci Tršice
 
 
Děkujeme obci Tršice za poskytnutí finanční podpory ve výši 4 890 Kč. Prostředky byly použity na částečnou úhradu nákladů za vymalování společenských prostor, které klient chráněného bydlení Domov využívá. Doklad je v účetnictví řádně a odděleně evidován pod symbolem rozlišujícím dotaci z obce Tršice.

 
top