Zpráva o využití daru obce Mrsklesy

19. 10. 2022
Zpráva o využití daru obce
Klient navštěvující týdenní stacionář Petrklíč obdržel v letošním roce částku Kč 12000 od obce Mrsklesy, jako finanční příspěvek na naplnění jeho individuálních potřeb.
Celá částka sloužila k uhrazení 90,5 h osobních asistencí, kterou poskytly zaměstnanci Maltézské pomoci, o.p.s. Asistence byla poskytnuta od dubna do září. Klient spolupracoval se zaměstnanci organizace již osmým rokem. Hlavní náplní spolupráce bylo zabezpečení individuálního programu mimo zařízení Klíče spojeného s vycházkou po Olomouci nebo výletem do blízkého okolí. Cílem spolupráce bylo zapojení klienta do rozhodování o aktuálním programu. Klient podnikl vlet do Kroměříže a opakovaně na sv. Kopeček v Olomouci.
Za klientem přicházeli 3 asistentky + 1 asistent, které znal z předchozích let a tím pádem byl na ně zvyklý a oni znali jeho potřeby i jejich efektivní naplňování. Klient se vždy těšil a projevoval vždy zájem zvýšenou komunikativností, jak při asistencích, tak i při rozhovorech se zaměstnanci.
Díky dlouhodobé finanční podpoře obce Mrsklesy bylo klientovi umožněno strávit čas v prostředí, které by v rámci poskytované sociální služby nemohl navštívit.  
top