Zpráva o využití daru obce Mrsklesy

27. 10. 2021

Klient, navštěvující týdenní stacionář Petrklíč, obdržel v letošním roce částku Kč 10 000 od obce Mrsklesy, jako finanční příspěvek na naplnění jeho individuálních potřeb.
Celá částka sloužila k uhrazení osobních asistencí poskytovaných organizací Maltézská pomoc, o.p.s. Jiří měl 77 hodin asistencí. Osobní asistence čerpal od dubna do září. Hlavním cílem spolupráce bylo zapojení klienta do rozhodování o aktuálním programu každé asistence. Osobní asistent/ka navrhoval/a několik variant a klient se rozhodl. Jiří si vybíral z fotek aktivit (jízda vlakem, vycházka přírodou, návštěva cukrárny apod.)
Konkrétně za klientem přicházely 3 asistentky + 1 asistent, z čehož znal klient všechny z předchozích 6 let a ony zas znali jeho potřeby i jejich efektivní naplňování. Klient se vždy těšil, kdy bude asistence, celou vycházku vydržel komunikovat se svým doprovodem.
Z projevů klienta se dal vypozorovat viditelně velký zájem o další asistence, proto by případný příspěvek obce Mrsklesy byl v příštím roce 2022 opět v celé své výši využit na pokrytí nákladů spojených s poskytováním osobních asistencí.
 
V Olomouci 18. 10. 2021
  
Zpracoval: J. Filip
 
top