Zpráva o využití daru obce Mrsklesy

26. 10. 2020
Poděkování obci Mrsklesy


 
Klient týdenního stacionáře Petrklíč obdržel v letošním roce částku Kč 10000 od obce Mrsklesy určenou k naplnění jeho individuálních potřeb.
Celá částka sloužila k uhrazení osobních asistencí poskytovaných organizací Maltézská pomoc, o.p.s. Za klientem přicházely 3 asistentky + 1 asistent, z čehož dvě klient znal již z předchozích let a tím pádem byl na ně zvyklý a ony znaly jeho potřeby i jejich efektivní naplňování. Klient se vždy těšil a projevoval zájem zvýšenou komunikativností, jak při asistencí, tak i při rozhovorech se zaměstnanci.
Cílem spolupráce v roce 2020 bylo zapojení klienta do rozhodování o aktuálním programu. Hlavní náplní bylo zabezpečení individuálního programu mimo zařízení Klíče spojeného s vycházkami a výlety mimo olomoucký region. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace s rozšiřující se nákazou COVID-19 byli výlet mimo Olomouc značně omezeny.
Z projevů klienta je zjevný velký zájem o další asistence i v roce 2021.
Zpracoval: Josef Filip, DiS.
top