Zpráva o využití daru města Šumperk

30. 10. 2023
Z finančního daru města Šumperk ve výši 10 000 Kč byly z části pokryty náklady na pořízení nových celokovových pohovek pro klienty domova pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč/PAS, se sídlem u Dětského domova 10, 779 00 Olomouc – Nové Sady.
Klienti využívají pohovky nejen k odpočinku, zklidnění a společenskému kontaktu, ale také k různým formám jejich rozvoje. Sedací souprava svou velikostí umožňuje využití jak individuální, tak skupinové. Každodenně jsou využívané kromě již zmíněné relaxace k aktivizaci klientů např. nácvikem a upevňováním motorických schopností a dovedností pomocí konstruktivních her, pro které mohou být vhodným pracovním místem. Dále umožňují rozvíjení prostorového vnímání, osvojení si zásad společného soužití ve skupině a uvědomění si své role ve skupině. V neposlední řadě jsou vhodným místem pro rozvoj komunikačních dovedností různými formami např. s využitím alternativní a augmentativní komunikace a pro nácvik práce s moderními technologiemi (telefon, tablet).

sumperk-2.png


 
Sumperk-23.png
top